دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

.

Bienvenue sur le site de la

Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-ouzou.

BIBLIOTHEQUE DE LA

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • vernissage de l’artiste Amar AMARNI , aura lieu le Mercredi 16 janvier 2019 à 14h00,suivi d’un spectacle le samedi 19 janvier 2019 à 14h00.

Associations

Filterer les associations par Daira

Association Culturelle « Thizi »
Daira : Iferhounene
Adresse :
Village Tizi Guafri Imsouhal
N° TEL :
(+213 ) 077 24 89 11
Association Culturelle « Thiziri»
Daira : Iferhounene
Adresse :
AIT Atsou Iferhounene
N° TEL :
(+213 ) 0770.78.59.02 0556.75.62.87
Association Culturelle « Taghzout»
Daira : Iferhounene
Adresse :
Village Taghzout Illiltene
N° TEL :
(+213 )
Association Culturelle “ Tighri N’80”
Daira : Iferhounene
Adresse :
Ait Larbi Iferhounene
N° TEL :
(+213 ) 0776.52.82.37 0777.61.46.86
Association Culturelle «Tagmats »
Daira : Larbaa N’Ath Irathen
Adresse :
Larbâa Nath Irathen
N° TEL :
(+213 ) 0550.56.43.43
Association Culturelle " Ibuturen "
Daira : Larbaa N’Ath Irathen
Adresse :
Centre Culturel Ahcene Mizani Larbaa Nath Irathene
N° TEL :
(+213 ) 0555.46.42.38
Association Culturelle «Igawawen »
Daira : Larbaa N’Ath Irathen
Adresse :
Larbâa Nath Irathen
N° TEL :
(+213 ) 0558.80.03.05
Association Culturelle « Tafaska Si Muh UM’hand »
Daira : Larbaa N’Ath Irathen
Adresse :
Larbâa Nath Irathen
N° TEL :
(+213 )
Association Culturelle « Thanalit”
Daira : Draa El Mizan
Adresse :
Village Machmal Ain zaouia
N° TEL :
(+213 ) 0797.73.81.22
Association Culturelle « les Activites de Jeunes »
Daira : Draa El Mizan
Adresse :
Ain zaouia
N° TEL :
(+213 ) 0775.31.09.27