دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

.

Bienvenue sur le site de la

Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-ouzou.

BIBLIOTHEQUE DE LA

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • vernissage de l’artiste Amar AMARNI , aura lieu le Mercredi 16 janvier 2019 à 14h00,suivi d’un spectacle le samedi 19 janvier 2019 à 14h00.

Associations

Filterer les associations par Daira

Association Culturelle « TARWA N’GAYA »
Daira : Tizi-Ouzou
Adresse :
Village Redjaouna El Bour Tizi-Ouzou
N° TEL :
(+213 ) 0553.78.10.32 0771.16.18.54
«LIGUE DES ARTS CINEMATOGRAPHIQUES ET DRAMATIQUES» DE T.O
Daira : Tizi-Ouzou
Adresse :
TIZI OUZOU
N° TEL :
(+213 ) 0771.11.10.50
Association pour la promotion de l’artisanat de la sauvegarde du patrimoine
Daira : Mékla
Adresse :
Village Ait Khir Ait khellili
N° TEL :
(+213 ) 0778.29.97.38
Association Culturelle « Thamousni »
Daira : Mékla
Adresse :
Village Tanadlaste Ait khellili
N° TEL :
(+213 ) 0775.44.91.00
Association Culturelle «Tadukli Imesdurar»
Daira : Mékla
Adresse :
Mekla
N° TEL :
(+213 ) 053.53.53.68
Association Culturelle « Assirem »
Daira : Mékla
Adresse :
Village Taourrit Adenne Mekla
N° TEL :
(+213 ) 0775.70.56.58
Association Culturelle « Tadukli»
Daira : Mékla
Adresse :
VGE MEGHEIRA Ait KHELLILI
N° TEL :
(+213 ) 0777.50.35.77
Association Culturelle « Tissas »
Daira : Mékla
Adresse :
Village Iguer guedmimene Mekla
N° TEL :
(+213 ) 0774.72.47.24 0554. 28.19.28
Association Culturelle Tighri
Daira : Mékla
Adresse :
Village Souamaa Mekla
N° TEL :
(+213 ) 065.78.46.00
Association Culturelle “Issegh”
Daira : Mékla
Adresse :
Village Souamaa Mekla
N° TEL :
(+213 ) 0772.54.63.03